Codes & statement examples

Mevzuat
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
4721 sayılı Türk Medeni Kanununu
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu
4857 sayılı Iş Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
2004 sayılı Icra ve Iflas Kanunu

Örnek Dilekçeler
Isim değişikliği dilekçesi
Koruma tedbirine itiraz dilekçesi
Önalım dilekçesi
Ödeme emrine itiraz (vergi dairesi) dilekçesi
Otopark ücretlerine itiraz dilekçesi
Feragat dilekcesi